Revistes d'accés obert

La publicació en revistes científiques d'Accés obert permet que els articles publicats estiguin accessibles a Internet sense la necessitat de compra o subscripció. En aquesta opció s'inclouen diferents tipus de revistes, des de revistes que combinen articles accessibles a través de subscripció amb articles en accés obert (és un model híbrid, com per exemple el d'open choice) fins a revistes d'accés obert sense pagament per publicar-hi.

Publicar un article en una revista en Accés obert no eximeix el dipòsit d'aquest al Repositori Obert UdL, segons estableix l'Horitzó 2020 i la Llei de la Ciència.

L'accés obert no implica una menor qualitat dels articles publicats, ja que també es seleccionen a través de revisió per parells (peer review). Cada vegada són més les revistes en accés obert que es troben als principals índexs de qualitat.