Préstec de fons propi (UdL)

 Tipologia d'usuarisdiesobresrenovacions
  • Grup A
Estudiantat de grau, Programa Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. 14  8 4
  • Grup B
Estudiantat doble matrícula, Estudiantat de postgrau (amb matrícula oficial UdL), Estudiantat títols propis UdL, Professorat títols propis,  PAS UdL, Conveni UdL-IRTA (serveis generals, administratius, laboratori i camp, tècnics), i antics membres del PDI i PAS de la UdL. 14  14 4
  • Grup C

Estudiantat homologació títols, Professorat ICE, Alumni UdL, Centres adscrits (RL), Convenis (segons clàusules conveni), Estudiantat tercera edat, Mestres i professors/res, Tutors de pràctiques.

4 4
Grup D Professorat UdL, Conveni UdL-IRTA (directors i investigadors). 1 any 125 màxim ---
  • Grup E
Professorat investigador, PDI temporal (menys d’1 any), Personal acadèmic en formació. 6 mesos 25 4
Grup F Préstec in situ PICA (UdA, UJI). 14 3 4
Grup G CDOCS (usuaris autoritzats pel CDOCS)i altres usuaris expressament autoritzats. 7 4 4